Asbest verwijderen

Asbest

Wat is asbest nu precies?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Sinds 1998 is het echter verboden om asbesthoudende materialen te produceren, verhandelen of te hergebruiken. Bij gebouwen die voor 2001 gebouwd of verbouwd werden zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig.

Er zijn 2 soorten asbest, namelijk vast en los asbest. In de meeste gevallen zijn er zichtbare tekenen van de aanwezigheid van asbest, helaas is het met het blote oog niet mogelijk om dit met 100% zekerheid vast te stellen. Daarvoor moet er een staal van het verdacht materiaal geanalyseerd worden in een erkend laboratorium.

In de loop van 2022 zal een asbestattest verplicht worden bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Tegen 2032 zal iedere gebouweigenaar over zo’n asbestattest moeten beschikken. Ook is elke wergever verplicht om een asbestinventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf.

Asbest verwijderen

Asbesthoudende materialen vervangen is zo goed als altijd de best mogelijke oplossing. Hoe verweerd het materiaal is, bepaalt hoe dringend zo’n vervanging is. Bepaalde handelingen met asbesthoudende materialen is verboden voor zowel burgers als professionelen, denk hierbij aan het ontmossen van een dak of het reinigen van een gevel.

Voor het verwijderen van asbest doet u het best beroep op een erkende asbestverwijderaar! Er zijn subsidies en maatregelen voorzien voor particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen die geconfronteerd worden met asbestkosten.

Het verwijderen van asbest wordt onderverdeeld in 2 takken:

1. Asbest verwijderen met gebruik van een Hermetische zone

  • Isolatiebuizen verwijderen
  • Pical platen weghalen
  • Pleister verwijderen
  • Vinyl weghalen

2. Asbest verwijderen door middel van “Eenvoudige handelingen”

  • Golfplaten verwijderen
  • Leien weghalen
  • Menuiserite verwijderen (rookkanalen, etc…)

Bij Arber hebben we opgeleide vakmannen die instaan voor de volledige afhandeling van het verwijderen van alle asbesthoudende materialen. Hebt u asbest in of rond uw woning, bent u niet zeker of er effectief wel asbest aanwezig is en neemt u liever het zeker voor het onzekere? Neem contact met ons op en wij helpen u met plezier uit de problemen.